חוקים וזכויות

האם אפשר לערער על ציוני הבגרות?

כל נער ונערה במדינת ישראל נדרשים במסגרת הלימודים בתיכון להיבחן במבחני הבגרות אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהיכולת להגשים בעתיד את השאיפות המקצועיות, בשל ההחלטה

נגישות